Vår fina bystuga ligger på Gärdebygatan med strålande vacker utsikt över Siljan.

Föreläsning om krisberedskap

Tack alla ni som var med på vår föreläsning kring

krisberedskap. Här kommer en summering av

vad som diskuterade samt några länkar till viktiga hemsidor från olika myndigheter.


En kris kan inträffa när som helst och påverka dig

och din omgivning på olika sätt. Det kan vara en

naturkatastrof, en olycka, en pandemi, ett terrorattentat eller ett krig. En kris kommer plötsligt, drabbar många människor och stora delar av samhället, hotar grundläggande funktioner och värden och kan inte hanteras med normala resurser.
Skydd av människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter, miljö, ekonomiska värden och nationell suveränitet är viktiga samhällsfunktioner.
Den svenska modellen för krisberedskap handlar om att minska risken för olyckor och kriser som hotar säkerheten, värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati och mänskliga rättigheter. Detta görs genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och begränsa skador på egendom och miljö när olyckor och kriser inträffar. Den svenska modellen innefattar ansvarsprincipen, närhetsprincipen, likhetsprincipen och geografiskt områdesansvar.


Rättviks kommun har ett ansvar att skydda och stödja invånarna vid en kris. Kommunen ska till exempel: 

 • Samordna och leda krisarbetet i kommunen
 • Informera och vägleda invånarna om vad som händer och vad de ska göra
 • Upprätthålla viktiga samhällsfunktioner
 • Samverka med andra aktörer som regionen, staten, frivilligorganisationer och företag

Läs mer på: https://www.rattvik.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/krisberedskap.html 


För att kunna hantera en kris är det bra att vara förberedd och ha en plan då vi som privatpersoner förväntas klara oss själva utan myndigheternas hjälp under 7 dagar. Här är några tips från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om hur du kan förbereda dig för en kris.


En krislåda är en låda eller en väska där du samlar saker som du kan behöva om det blir strömavbrott, vattenbrist, brist på mat eller andra nödvändigheter.


En krisplan är en plan som du gör tillsammans med din familj, dina vänner eller dina grannar om hur ni ska agera om det blir en kris.


En kris kan utvecklas snabbt och det är viktigt att vara informerad om vad som händer och vad du ska göra. Du kan få information från till exempel:

 • Radio, tv eller internet
 • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
 • Myndigheter och kommuner

Var dock källkritisk och följ bara råd från pålitliga källor.


  Läs mer på:
  https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/
  https://www.krisinformation.se/

  Gärdebyns Bystugeförening finns nu på Facebook


  Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer

  på bystugan? Då har vi glädjande nyheter för dig.

  Gärdebyns Bystugeförening har nu skapat en

  egen Facebook-sida där du kan följa de senaste

  nyheterna, se bilder och videor från olika

  evenemang och dela med dig av dina åsikter och

  idéer.
  Genom att följa vår Facebook-sida får du enklare tillgång till information om våra aktiviteter, såsom föreläsningar, fester och andra aktiviteter. Du får också möjlighet att vara med och påverka vad vi ska göra framöver. Vi vill gärna höra vad du tycker och vad du vill se mer av på bystugan.
  Så vad väntar du på? Gå in på Facebook och sök efter Gärdebyns Bystugeförening eller klicka här för att komma direkt till vår sida. Klicka sedan på "Gilla" eller “Följ” för att börja följa oss.


  Vi ser fram emot att se dig där!


  Lillflickan på Klockargården i Gärdebyn

  Gärdeby Bystugeförening säljer boken  Lillflickan på Klockargården i Gärdebyn  . Boken är skriven på  Rättviksmål och rikssvenska. Dessutom ingår två intalade cd-skivor. Boken kostar 300 kronor.

  Betalas över bankgiro 5995-8199 eller Swish 1236678791.

  Skriv adress och telefonnummer. Hemleverans inom Gärdebyn. Bor man längre bort får man hämta. 

  Enl överenskommelse med Ulla-Britt Berglund 070-3735623 skickar vi boken och då tillkommer porto.