Styrelsen

Styrelsesammansättning i Gärdebyns Bystugeförening

Telefon

Ulla-Britt Berglund
Mårsgränd 11
795 36 RÄTTVIK

070-3735623

Ordförande

Kerstin Gottfridsson
Hol Daniels väg 6
795 36 RÄTTVIK

072-223 96 96

Kassör

Bodil Thunholm
Mårsgränd 5
795 36 RÄTTVIK

070-3451847

Sekreterare

Johan Falk
Nålängsvägen 15
795 36 Rättvik

070-7614292

Ledamot (Vice ordf.)

Jan Östelius
Faluvägen 79
795 36 RÄTTVIK

070-7537788

Ledamot (Vice kassör)

Erik Daniels
Gärdebygatan 19
79536 Rättvik

073-4082947

Suppleant 1

Suppleant 2

Hyresvärd för bokningar: 

073-9822977

Monica Gahns
Åkervägen 14
795 36 RÄTTVIK

Senaste kommentarer

Finns det någon som vet om texten till Gärdebylåten så som Evert Sandin ...