Styrelsesammansättning i Gärdebyns Bystugeförening

Styrelsen

Telefon/epost

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot (Vice ordf.)

Ledamot

Suppleant 1 (IT/WEB)

Suppleant 2

Hyresvärd för bokningar: 

Johan Falk
Nålängsvägen 15
795 36 Rättvik

Kerstin Gottfridsson
Hol Daniels väg 6
795 36 RÄTTVIK

Jens Berggren
Gärdebygatan 30
795 36 RÄTTVIK

Johan Siönäs
Gärdebyhatan 26
795 36 Rättvik

Ewa Wallin

Klockars gränd 13

795 36 RÄTTVIK

Erik Daniels
Gärdebygatan 19
79536 Rättvik

Agneta Sparf
Nålängsvägen 11

79536 Rättvik

Monica Gahns
Åkervägen 14
795 36 RÄTTVIK

070-76 14 292

njfalkrvik@gmail.com 

072-223 96 96

ck.gottfridsson@gmail.com

0248-36 20 21

jens.be@hotmail.com

0708-101 224

johan.sionas@gmail.com

073-960 32 57

ewa.wallin@mhmail.se


073-408 29 47

erikdan62@live.se

070-640 68 39

leif.agneta@hotmail.com

073-9822977

Senaste kommentarer

Finns det någon som vet om texten till Gärdebylåten så som Evert Sandin ...